Het Team

Groningen

Ons team

Met ons team werken we hard aan duurzame oplossingen voor een groenere toekomst, dat is onze missie. We geloven dat de opslag van energie een essentieel onderdeel van de energietransitie is. Een belangrijk element waarmee we het aanbod van groene energie met de vraag kunnen balanceren.

Onze ambitie is om een ​​groene toekomst bereikbaar te maken door de technologieën en producten die we leveren. Voor ons is de noodzaak voor een duurzame wereld is duidelijk. De weg ernaartoe omvat bijna altijd ‘innovatie’. Energie opslaan en vormen van energie die minder belastend zijn voor het milieu.

Gezamenlijk hebben we geruime ervaring op het gebied van duurzame energie en technologische ontwikkelingen, financiering en wetenschappelijk onderzoek. Ervaring die we in zetten om onze missie te bereiken. Samen werken aan een groene toekomst.

Allan Ralston

Chief Projects Officer

Astrid Hartwijk

Chief Operations Officer

Corinne Faassen

Senior Project Manager

Hedzer Hoekstra

Engineering Manager

Paul Kral

Project Planning

Thibaut de Groen

Procurement

Marjolein Overbosch

Marketing and Communications Manager

Bert Beek

Advisor

Patrick Brouns

Advisor

TOP