FAQ

Meer informatie over het project van Corre Energy

Over Corre Energy

Corre Energy is een bedrijf dat zich bezighoudt met ondergrondse energieopslag, een technologie die de energietransitie helpt te versnellen en onze energienetwerken flexibelere een weersbestendig maakt. Onze focus gaat verder dan alleen Nederland en we voorzien dat dergeljke projecten in heel Europa van toegevoegde waarde gaan zijn.

Het hoofdkwartier is gevestigd in Groningen, in de Mediacentrale, en wordt aangestuurd door een snelgroeiend Nederlands team. Corre Energy B.V  is sinds September 2021 beursgenoteerd op de Euronext in Dublin.

Vanwege de energietransitie neemt de vraag naar en daarmee het gebruik van hernieuwbare energie snel toe. Bij Corre Energy vinden we het zonde dat we niet alle groen geproduceerde stroom kunnen gebruiken. Als het veel gewaaid heeft, hebben windmolens veel energie geproduceerd, zoveel soms dat we het niet op kunnen maken. Om dat op te vangen en te voorkomen kun je denken aan energieopslag. Dat gebeurt al in de vorm van grote batterijen die het formaat van een zeecontainer hebben, die voor elke uren aan elektriciteit kunnen generen. Voor de oplossing van het probleem van de overtollig geproduceerde groene elektriciteit, heb je echter ontzettend veel van deze batterijen nodig. Daar hebben we bij Corre Energy een oplossing voor bedacht door groene elektriciteit ondergronds op te slaan in zoutcavernes

De overgang naar een volledig CO2-vrij elektriciteitsnetwerk kan niet plaatsvinden zonder langdurige opslag van energie. Zonne- en windenergie zijn schoon en beschikbaar, waardoor ze snelgroeiende vormen van energieopwekking zijn. De uitdaging is echter dat de zon niet altijd schijnt en de wind niet altijd waait, waardoor het aanbod van groen geproduceerde elektriciteit gedurende de dag varieert.

Om het probleem van de onderbrekingen in de aanvoer van groene energie op te lossen, moet het elektriciteitsnet de opwekking van hernieuwbare energie koppelen aan grote hoeveelheden energieopslag om overtollige elektriciteit op te slaan. Zodat we er later gebruik van kunnen wanneer het aanbod van hernieuwbare energie niet aan de vraag kan voldoen. Langdurige energieopslag is essentieel om de transitie naar duurzame energie ‘weerbestendig’ te maken.

Corre Energy is gevestigd in Groningen, specifiek de Mediacentrale, Helperpark 278-3, 9723 ZA.

Over het project

Om tot een goed werkende en veilige, grootschalige, ondergrondse energieopslag met perslucht te komen, zijn er een aantal stappen die doorlopen worden.

m tot een goed werkende en veilige, grootschalige, ondergrondse energieopslag met perslucht te komen, zijn er een aantal stappen die doorlopen worden.

De Engineering – het ontwerp
Het begint allemaal met het ontwerpen van de installatie en de zoutcavernes waar perslucht in wordt opgeslagen. Vervolgens worden de vergunningen aangevraagd en het ontwerp tot in de kleinste details uitgewerkt. Wanneer de benodigde vergunningen verleend zijn, begint de daadwerkelijke bouw. 

De bouw
De bouw is grofweg in twee delen te knippen: de ondergrondse zoutcavernes en de bovengrondse, bijbehorende installatie. De zoutcavernes (grote, stevige holtes in de zoutlagen in de bodem) worden gemaakt door zout op te lossen. Daarna moeten de zoutcavernes gereed gemaakt worden voor opslag van perslucht. Zodra de zoutcavernes en de bijbehorende bovengrondse installatie en gebouwen gereed zijn, worden er een aantal tests gedaan om te kijken of alles naar behoren werkt. Pas als dat het geval is, wordt de volledige installatie in gebruik genomen.

De beoogde locatie is in Zuidwending, tussen de Provincialeweg N366 en de Zoutweg, naast het Heeresmeer. Het is ook een logische locatie omdat daar in de buurt al opslag plaatsvindt. Een perslucht installatie kun je niet overal zomaar gaan bouwen. Er zijn een aantal factoren die hierbij een grote rol spelen. Hierbij moeten we denken aan de volgende zaken.

 1. Ten eerste toegang tot een zout formatie, kijkend naar de ondergrond. Zout is door zijn hardheid en dichtheid uitermate geschikt voor de opslag van lucht.
 2. Een nabije aansluiting aan het landelijk elektriciteit netwerk. In Zuidwending is dat het TenneT station in Meeden.
 3. In de nabije omgeving is er een afname door de bijvoorbeeld industrie, hierdoor is er afname zekerheid en regionale betekenis.
 4. In deze omgeving is er volop groene energie beschikbaar door wind- en zonneparken, dus aanwezigheid van hernieuwbare bronnen
 5. Als laatste toegang tot waterstof. Sterker nog. Wij zijn een van de eerste bedrijven die een actieve bijdrage leveren aan de waterstof economie. Dat is voor de provincie Groningen een belangrijke ambitie.

"In het aankomende jaar zullen er nog weinig activiteiten plaatsvinden. Op dit moment is de beoogde startdatum van dit project in 2023 en zullen de eerste werkzaamheden worden uitgevoerd die betrekking hebben op een proefboring. In de ontwerpfase bestuderen we mogelijke geluidshinder evenals de benodigde beperkende maatregelen, zodat bij deze installatie zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de omgeving. Als onderdeel van het vergunningsproces zullen we samenwerken met de belangrijkste stakeholders om te zorgen dat maatregelen tegen geluidsoverlast worden meegenomen in het projectontwerp. 

De geluidsnormen zijn onderdeel van de benodigde omgevingsvergunning, het geluidsniveau van de afzonderlijke machines is binnenkort bekend. Deze informatie wordt gebruikt voor de totale geluidsberekeningen en modelering van de hele installatie. De berekeningen en resultaten van de geluidsmodellen volgen nog. De algemene verwachting is dat de geldende norm haalbaar is.

Dit geldt ook voor verkeersoverlast. Tijdens de ontwerpfase zullen we de mogelijke impact van het project op het verkeer onderzoeken, niet alleen wat betreft geluidsoverlast maar het algehele effect gedurende de bouw- en uitvoeringsfase. We bekijken de mogelijkheden van het ontwerp om de totale impact te minimaliseren.

Compressed Air Energy Storage, afgekort CAES, is de opslag van Compressed Air Energy Storage, afgekort CAES, is de opslag van samengeperste lucht om daar energie mee te produceren. Het wordt ook wel Long Duration Energy Storage genoemd (LDES). Compressed Air Energy Storage (CAES) kan energie voor langere periodenmeer kosteneffectief opslaan dan batterijen, heeft een langere levensduur en een lagere milieu-impact met een lage totale ecologische voetafdruk. mee te produceren. Het wordt ook wel Long Duration Energy Storage genoemd (LDES). Technologieën die onder LDES vallen, kunnen meer dan 4 uur en tenminste 8 uur betrouwbaar en consistent energie leveren. Compressed Air Energy Storage (CAES) kan energie voor langere perioden kosteneffectief opslaan dan batterijen, heeft een langere levensduur en een lagere milieu-impact met een lage totale ecologische voetafdruk.

Overtollig geproduceerde groene elektriciteit wordt omgezet in perslucht en getransporteerd naar een caverne. Perslucht kan daar lang opgeslagen worden, waardoor energie vanuit zonneparken en windmolenparken niet alleen gebruikt kan worden wanneer de zon schijnt en de wind waait. Deze perslucht kan vervolgens door een turbine worden geleid om elektriciteit op te wekken wanneer het elektriciteitsnet dat nodig heeft. De lucht wordt gebruikt om een turbine aan te drijven om elektriciteit te maken op het moment dat het nodig is, zoals de dynamo op een fiets.

Tijdens CAES fluctueert de druk in de cavernes tussen 90 bar (minimale druk) en 190 bar (maximale druk). De caverne kan probleemloos een hogere druk aan (ca. 240 bar) vanwege zijn diepte op 1.100 meter en het gewicht van het gesteente dat erboven ligt. De compressoren kunnen simpelweg niet veel meer dan 190 bar leveren. Ook een lagere druk kan de caverne probleemloos aan, tot zelfs atmosferisch, maar door de caverne op enige druk te houden (90 bar dus) zorgen we ervoor dat binnen de normen blijven.

Zoals hiervoor benoemd, blijft de druk in de CAES-caverne ruim onder de druk waarbij er mogelijk kans is op schade.

"Gas wordt gewonnen uit een gasveld en perslucht wordt opgeslagen in een zoutcaverne. Deze activiteiten zijn erg verschillend van elkaar en daarom niet met elkaar te vergelijken. De druk in de caverne tijdens CAES fluctueert tussen 90 en 190 bar. Een caverne bevindt zich in een diepe laag steenzout, enkele honderden meters onder de oppervlakte. Dit steenzout is homogeen van structuur, dat wil zeggen dat het een dichte en vaste structuur heeft. Omdat deze structuur zo stevig is kunnen we stellen dat het opslaan van lucht in deze cavernes geen aardbevingen kan veroorzaken.

Desondanks zal Corre Energy deelnemen in het microseismisch monitoringsnetwerk dat EnergyStock en Nobian rondom de Zuidwending zoutdome gaan installeren. Bij persluchtopslag in een caverne gaat het om geleidelijke verandering van de druk in een CAES-caverne, die je kunt beschouwen als een volledig afgesloten drukvat. Door het honderden meters dikke zoutpakket erboven en ernaast, zijn deze drukveranderingen niet merkbaar buiten het zout. En aangezien er in het zout, door de structuur ervan, dan ook nog eens geen breuken voorkomen kan gesteld worden dat persluchtopslag in cavernes op ca. 1.100 meter en bij een druk tussen de 90 en 190 bar geen aardbevingen kan veroorzaken."

"Zowel in het ontwerp als in de vergunningsaanvragen is en wordt uitgebreid rekening gehouden met de veiligheid. Er gaat worden voldaan aan strenge richtlijnen. Gedurende alle fasen van het project is veiligheid onze allereerste prioriteit.

De opslag van perslucht is niet nieuw. De al bestaande installaties in Huntorf, Duitsland en McIntosh, Alabama in Amerika draaien al enkele decennia zonder problemen. Ook is Corre Energy niet de enige organisatie die zich hiermee bezighoudt. Internationaal zijn er meerdere organisaties die zich bezighouden met perslucht opslag."

In 2023 zal er eerst een proefboring plaatsvinden om te kijken of de locatie daadwerkelijk geschikt is voor persluchtopslag. Medio 2024 zal dan het maken van de twee zoutcavernes beginnen. Beide zullen waarschijnlijk vanaf 2026 gereed zijn, net als de bouw van de bijbehorende, bovengrondse installatie inclusief gebouwen.

Compressed Air Energy Storage systemen zijn erg duurzaam en toekomstbestendig. Ze vormen het fundament voor een CO2 vrij elektriciteitsnetwerk en een groenere toekomst. We gebruiken technologie die zich bewezen heeft is verschillende mechanische processen en waarvan het bekend is dat het een lange levensduur heeft. Dit stelt CAES in staat om een betrouwbare levensduur van ten minste 35 jaar te bereiken, met normaal onderhoud aan de apparatuur. 

Vergunningen en invloed op de omgeving

Corre Energy zal regelmatig informatieavonden organiseren waarop we willen informeren over de aanstaande ontwikkelingen. Belangrijker misschien, op deze avonden willen we ook graag horen wat u van onze plannen vindt. We nodigen u daarom ook van harte uit om u aan te melden voor deze avonden. 

De volgende vergunningen worden aangevraagd voor dit project:

 • Een Milieueffectrapportage (MER)
 • Kennisgeving Participatie
 • Mededeling voornemen
 • Natuurvergunning
 • Watervergunning
 • Omgevingsvergunning
 • Opslagvergunning
 • Inpassingsplan
 • WABO
 • Boorplan voor de testboring

We doen er alles aan om alles in goed overleg met alle betrokken partijen uit te voeren. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de voortgang en de inpakt van het project. Daarom organiseren we met regelmaat informatieavonden om u op de hoogte te houden van deze ontwikkelingen. Vragen en meldingen ontvangen we het liefst op [email protected].

Corre Energy zal regelmatig informatieavonden organiseren waarop we willen informeren over de aanstaande ontwikkelingen. Belangrijker misschien, op deze avonden willen we ook graag horen wat u van onze plannen vindt. We nodigen u daarom ook van harte uit om u aan te melden voor deze avonden. Vragen, opmerkingen en suggesties voor verbetering ontvangen we het liefst op [email protected].

Marjolein Overbosch, Hoofd Communicatie Corre Energy voor het CAES ZW1 project, is het primaire aanspreekpunt. Zij is op de volgende manieren te bereiken:

Uiteraard proberen wij overlast zoveel mogelijk te beperken. Ervaart u toch overlast als gevolg van de activiteiten van Corre Energy en het project Zuidwending? Laat het ons weten. Wij zijn te bereiken via contact, het e-mailadres [email protected] en het telefoonnummer 050 – 799 5056.

We nemen alle mogelijke maatregelen om schade en/of overlast te voorkomen. Vermoed u dat u toch schade heeft in relatie tot dit project? Dan kunt u contact opnemen met de Commissie Mijnbouwschade via . Zij zijn tevens van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 te bereiken op telefoonnummer 088 – 042 42 70.

Nee, de activiteiten in en rondom de luchtcavernes veroorzaken geen aardbevingen. De bodem is constant in beweging en er vinden microtrillingen plaats. Deze trillingen kunnen voorkomen door natuurlijk processen of ondergrondse activiteiten.

Heeft u toch het vermoeden dat er een aardbeving is geweest in relatie tot dit project? Meldt het dan bij de Commissie Mijnbouwschade via. Zij zijn tevens van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 te bereiken op telefoonnummer 088 – 042 42 70.

Doordat persluchtopslag geen aardbevingen veroorzaakt, zal er geen sprake zijn van plotselinge schade. Daarnaast is de bodemdaling die er tijdens CAES ontstaat nihil en treedt deze, als hij al ontstaat, op in een uitgestrekt gebied (tot ca. 1 à 1,5 km van de caverne). Om de bodemdaling goed in de gaten te houden, zal Corre Energy deelnemen in het bodemdalingsmeetnetwerk dat EnergyStock en Nobian reeds rondom de Zuidwending-dome in stand houden (en zal dit waar nodig worden uitgebreid vanwege de CAES-cavernes).

We kunnen u uitleggen wat onze plannen inhouden, waarom we weten dat die plannen veilig zijn en eerlijk zijn over wat u er wel of niet van gaat merken. Corre Energy kan geen angst wegnemen die in de afgelopen decennia bijvoorbeeld door de aardbevingen door de gaswinning is ontstaan. 

We staan open voor een gesprek en nemen uw zorgen erg serieus. Laat het ons dus gerust weten als u vragen heeft of als u zich zorgen maakt. Daarvoor kunt u ons bereiken op [email protected] of telefonisch via 050-7995056.

We staan ook open voor aanpassingen van onze plannen als deze betrekking hebben op het verminderen van overlast, leiden tot minder lichtvervuiling of ten gunste komen aan de omgeving. U kunt bijvoorbeeld denken aan groenstroken, planten van bomen of andere ideeën die ten gunste komen aan de inpassing in de omgeving. 

De overgang naar een volledig CO2-vrij elektriciteitsnetwerk kan niet plaatsvinden zonder langdurige opslag van energie. Zonne- en windenergie zijn schoon en beschikbaar, waardoor ze snelgroeiende vormen van energieopwekking zijn. Hoe meer zonnepanelen en windmolens er gaan komen, hoe vaker het voor gaat komen dat er een overschot aan groene elektriciteit gaat zijn die gebruikt kan worden om perslucht op te slaan. Om dat in balans te brengen is langdurige opslag van grote hoeveelheden energie van belang; iets wat op dit moment nog niet bestaat. Die rol kan CAES vervullen.

Op het moment dat het donker is en de wind niet waait, kan er dan toch weer op een duurzame manier elektriciteit geproduceerd worden. Met een vermogen van maar liefst 320 MW kunnen we duurzame elektriciteit voorzien gelijk aan de elektriciteitsconsumptie van 158.000 woningen.

TOP